Domslut till vår fördel!

Mark- och miljödomstolen upphäver länsstyrelsens beslut och fastställer byggnadsnämndens i Linköpings kommuns beslut om bygglov för ändrad användning av bostadshus till daghem/förskola på fastigheten X i
Linköping”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>