GDPR

GDPR-information för Föräldrakooperativa förskolan Bullerbyn

En ny dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR) börjar gälla den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer.

Ett av syftena med dataskyddsförordningen är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Ett annat syfte är att modernisera dataskyddsdirektivets regler från 1995 och att anpassa dessa till det nya digitala samhället.

Vi har en begränsad mängd information om er som medlemmar, men för att följa GDPR, den nya dataskyddsförordningen, måste vi upplysa dig som medlem och mottagare av våra utskick med information, om vilken typ av information rörande dig som sparas i våra system.

  • Styrelseordföranden är ansvarig för hanteringen av personuppgifter
  • Vi har ett medlemsregister över er föräldrar och barn som innehåller kontaktuppgifter i form av bostadsadress, telefonnummer och e-postadress som vi använder för utskick av information. Veckobrev skickas varje vecka, med vissa undantag vid ledigheter, bulletiner efter styrelsemöten samt övrig information vid behov.
  • Uppgifter om barnens utveckling krävs i verksamheten men sparas på ett betryggande sätt
  • Vi delar inte våra register med någon utomstående fysisk eller juridisk person.
  • Personuppgifterna sparas så länge som ni är medlemmar och max ett år därefter.
  • Du har rätt att begära ut vilka uppgifter (registerutdrag) som finns registrerade på dig,
  • Vi har skyldighet att rätta felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter.