Vi På Bullis

Personalgruppen är stabil och välutbildad med fem förskollärare och kokerska. Vid behov finns tillgång till vikarier.

Helena Abrahamson – förskolechef/förskollärare
Eva Lindhagen – förskollärare
Maria Petterson – förskollärare
Rebecka Fredriksson – förskollärare
Lovisa Brandow - förskollärare/kokerska

Dessutom har Diman en extraanställning på 100%. Praktikanter från skolor i Linköping men även från utlandet ser vi som en ytterligare tillgång.

Att vi som pedagoger kontinuerligt utbildar oss vidare ser vi som en självklarhet, så vi hela tiden kan leda vårt arbete med barnen framåt.

Ett par dagar i veckan arbetar föräldrar i barngruppen. Arbetspassen delas lika mellan föräldrarna, som sätter upp sig på det arbetspass som passar bäst.

Styrelsen består av fem föräldrarepresentanter och förskolechefen. Föräldrarepresentanterna väljs på två år. Styrelsen träffas i protokollförda möten cirka en gång per månad. Styrelsens ansvar för driften av förskolan leder till täta kontakter med personalen, övriga familjer och myndigheter.

Som förälder deltager Du i de obligatoriska ”fixardagarna” som vi har en
gång per termin. Barnen är då ofta med och vi passar även på att ha lite trevligt och grilla korv tillsammans.

Verksamheten är beroende av engagerade medlemmar, deltagande i arbetsgrupper eller styrelsen uppmuntras!